Biologische Wijn

 ‘De natuur zijn werk laten doen!” 

Dit is één van de achterliggende gedachten van de biologische wijnbouw wat misschien wel de meest simpele weg is om biologische wijnbouw te omschrijven. Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt, en er is een maximaal gehalte aan sulfiet vast gesteld. Op deze manier kunnen we de omgeving in een evenwichtige en gezonde balans houden.

Na de industrialisatie en al de gevolgen hiervan zien we nu het resultaat van de chemische en kunstmatige middelen die er gebruikt worden. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die omschakelen naar biologische landbouw en van daaruit naar permacultuur of biodynamische landbouw. Grote bedrijven zullen altijd op zoek blijven naar manieren om zoveel mogelijk rendement te halen uit hun productie wat al gevolg heeft, dat kwaliteit niet op de eerste plaats komt te staan. Bij de kleinere bedrijven is het makkelijker om biologisch te werken, en staat kwaliteit dan ook meestal op de eerste plaats aangezien er geen groot marketingapparaat aanwezig is zoals bij grotere bedrijven.

Met of zonder certificaat?

Een wijnboer produceert biologische wijn zonder of met een certificaat. Een certificaat betekent niets meer dan dat er een keuring is geweest en dat er controle plaats vindt. Zonder certificaat betekent bijvoorbeeld dat de wijnboer zeker is van zijn product en dat hij vetrouwd op de wijnhandelaar die zijn product  op een juiste maniet zal verkopen naar zijn klanten. De wijnhandelaar zal in dit soort gevallen een verhaal vertellen over de wijn en zo de consument overtuigen van het feit dat is simpelweg een correcte wijn is.

Biologisch-Dynamische landbouw ( biodynamica ) & permacultuur

 ”Een gezonde plant trekt géén ongedierte aan!”

Dit gaat een stap verder dan biologische wijnbouw. Bij deze methode van werken wordt er rekening gehouden met astrologische en homeopathische aspecten. Deze vorm van landbouw gebaseerd op de ideeen van Rudolf Steiner in zijn laatste jaren waarin hij als hooggeleerde onder andere een betoog houdt over het natuuronvriendelijk werken van de huidige maatschappij waarin er volgens Steiner té materialistisch om wordt gegaan met de natuur en geen rekening wordt gehouden met een natuurlijk ritme.

De essentie in de permacultuur en biodynamica is de bewustwoording van het feit dat alles verbonden is met elkaar ( bekend als het holisme ) en dat je de natuur voor je kan laten werken in plaats van deze proberen te beheren. Bijvoorbeeld bij bepaalde magnetische stralingen van de Maan werken er krachten op wijngaard die kunnen helpen met verschillende factoren in de landbouw. Door deze manier volg je de natuur in plaats van dat je de natuur probeert te beheersen.

”Natuurbeheer is een contradictio in terminis.”

Waarom wordt de biologisch dynamische landbouw niet algemeen toegepast?

Één reden is, dat de macht van de multinationals met hun gigantisch marketingapparaat groot is en veel mensen kiezen voor korte termijndenken en direct te bestrijden met chemicalien om eventuele verliezen te voorkomen. Dit uiteraard niet zonder consequenties, dus de kwaliteit van het producti lijdt hier ernstig onder.

Waarom is het dan beter om geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken? 

Bespuitingen met chemische giften hebben het probleem nog nooit opgelost. Integendeel, met deze middelen komt men alleen maar in een vicieuze cirkel terecht omdat er altijd een deel resistent wordt en de bestrijding overleefd dus moet de boer dit blijven gebruiken.

Mark van D. – Naam en adres bij de redactie bekend

 

Click here to add a comment

Leave a comment: